dilluns, 29 d’agost de 2016

Museu terrisser Àngel Domínguez. Potries. La Safor

Museu Terrisser Àngel Domínguez. Potries. La Safor.
 Tal vegada pel que fa al Camí per Potries un dels elements més importants i  que més ens mostra la història de Potries i  el treball de la seua gent, siga el museu terrisser, ubicat a l'antiga cassoleria d'Angel Domínguez . Intentaré fer un breu resum  aprofitant la informació que està publicada, per una banda a la pàgina web de l'ajuntament de Potries, i els panells informatius que hi havia a la cassoleria i per una altra banda el llibre " Potries un poble terrisser " editat per l'ajuntament el 5 d'octubre del 2005.
 La web de l'ajuntament de Potries  ens diu el següent :

Ens trobem davant l’últim testimoni de la important activitat terrissera al nostre municipi, d’una manera de viure i treballar que constitueix una part fonamental del llegat cultural dels nostres avantpassats. Està situada al carrer del Cup, núm.6, a un sector del casc urbà on es localitzaven vàries terrisseries, concretament tenim documentades a este sector 5 indústries en producció al començament del segle XX, encara que al municipi hi havien un total de 18 indústries. La casa no ofereix cap distinció quant a tècniques constructives en relació a la resta d’edificis dels voltants. L’edifici és el característic de l’arquitectura urbana saforenca. Es construix, probablement, a finals del segle XVIII, és una casa de dues plantes, amb dos cossos i el pati interposat.


La planta baixa, a dues mans i amb l’accés en forma de llinda, és la que feia bàsicament de vivenda. La planta superior és una cambra diàfana, sobreelevada mitjançant pilars i arcs cecs, sense separacions internes i coberta altíssima a dues aigües.La part destinada a l’habitatge té una superfície d’uns setanta metres quadrats, enfront d’uns cent cinquanta metres vinculats als afers artesanals propis de l’ofici. A la planta baixa, la primera i segona crugia són el lloc d’habitatge de la família terrissera, mentre que la tercera crugia i la cambra o planta superior, juntament amb el pati o els coberts adjacents, constitueixen el sector artesanal de l’edifici.
 La tercera crugia de la planta baixa contenia els torns i el molinet de moldre i triturar els òxids, necessaris per aplicar el vidriat a les peces. A la cambra era on s’aplicava el vernís, mentre que un sistema de prestatges adossats a les parets assegurava el procés de secat i emmagatzematge de la producció abans de l’enfornament.

El forn, situat al fons del pati i separat amb un cobert amb sostre a un aigua, és de tir vertical, amb elements estructurals construïts amb rajoles o paredat de pedra unida amb morter d’argila.
El forn de baix o cambra de foc, té una obertura d’accés amb un arc de mig punt. L’interior, de secció rectangular, presenta un banc corregut i un enfonsament al centre per a la deposició de les cendres. Un garbell separa les dos cambres superposades.
Del forn de dalt o cambra de cocció, no coneixem el seu interior per estar tapada la porta d’accés. Sobre la volta les toveres asseguren el control de la cocció.
Este forn, als primers anys del present segle, era utilitzat alhora per tres tallers: per la cassoleria que ara presentem, propietat d’Àngel Domínguez, i per les dues adjacents, la de Simeón Tarrazó i la de Fernando Domínguez.

Façana de la cassoleria d'Àngel Dominguez
La casa tenia un conjunt de dependències per la vida i el treball del terrisser i la seua família.

Planta baixa on hi havia la vivenda

 Diferents tipus de ceràmica de foc

Cambra superior de la casa

Carxofa de ceràmica

Cambra superior de la casa El forn de cocció

Part superior del forn

El forn de cocció

Cabassos per posar els canters

Bassa per barrejar l'aigua i la terra
 Dintre del tallar és on  el fang passava pels diferents processos fins aconseguir la peça preparada per entrar al forn, primer pastar el fang fins fer una coca , deixar el fng sense humetat preparat per fer la figura al torn.Banc i torn per fer les diferents peces

molinet per triturar els diferents materials
 La situació  geogràfica en la qual es troba Potries li han donat la base per al treball de la ceràmica des de ben antic i així l'assentament de la vil·la romana de la catorzena ens deixa una base material  dels diferents estris utilitzats .
La Vil·la Romana de la Campina Catorzena
Ubicació de la cassoleria d'Àngel Domínguez


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada