divendres, 25 de juliol de 2014

El Jardí de les espècies

EL JARDÍ DE LES ESPÈCIES

 El jardí de les espècies és un projecte que comença a prendre forma en nostre cap i en la nostra terra. La idea és és anar reproduint i col·leccionant el màxim nombre d'especies tant pel que fa a les plantes herbàcies d'aprofitament agrícola com tot allò que respecta a l'aviram i altres espècies animals. Aprofundir en l'estudi de les espècies i les seues característiques varietals i en especial en la recuperació d'espècies autoctones i la seua reproducció.
 Així com el seu vincle amb la tradició agrària i gastronòmica castellonenca però ubicada dintre la cultura catalana i la  meua vivència amb la planta o l'animal.
 Pel que fa a la plantació definitiva diferenciem dos llocs , l'Hort, on hi diverses espècies i varietats i ben bé el Jardí de les espècies on hi ha una representació de totes les varietats i sols hi ha un clot per varietat, fomant un museu  a l'aire lliure amb una biodiversitat espectacular.
Pel que fa a les especies vegetals el jardí de les espècies consta de quatre espais.
-El banc de Llavors.
-El viver.(lloc on fem els planters)
-El Bloc/facebook
-l'Hort
-El Jardí de les Espècies.


Pel que fa a les espècies animals els espais serien dos:
-El Bloc/facebook
- Els galliners i corrals.